300 років від дня народження Григорія Сковороди. Видатний український філософ – містик, богослов, поет та педагог був чи не найцікавішою постаттю історії українського духу. За життя він не видав жодної книги. На томість читачі його шукали самі, переписували рукописи, пропонували їх, масово читали та цитували.
Учні 6 класу Великобичківського ліцею також стали тими, на устах яких зазвучало мудре слово Григорія Савича.