Home » Методична робота ліцею » Методичне об’єднання вчителів початкових класів.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів.

Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дитини завтра.

Конфуцій

           Цей епіграф повністю відображає педагогічне кредо під яким у Великобичківському ліцеї відбулось чергове засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

   
               Державний стандарт початкової загальної освіти визначає, що саме мають знати й уміти учні по закінченню певного циклу навчання, окреслює ідейні засади та принципи навчально-виховного процесу, логіку його організації тощо. Члени МО продовжуючи вивчати Державний стандарт початкової освіти, основну увагу приділили мовно-літературній освітній галузі, а саме формуванню комунікативної та читацької компетентностей учнів початкових класів, розвитку їх мовленнєво-творчих здібностей. На засіданні обговорювались наступні питання:
1. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів
в мовно-літературній освітній галузі. (Бойчук М. В.)
2. Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось,
слухання, робота зі словами, письмо для себе. (Дзядек Е. Ю. )
3. Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів
навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання.
(Карпа Я. Л. та Бернар Б. В.

             Голова МО у своєму виступі наголосила, що дитина має вміти вести діалог на важливі для неї теми. Визначати позиції співрозмовників, аргументовано погоджуватися з ними або ж ні, описувати свої та емоції іншого мовця. Школяр має розуміти мету читання і самостійно відбирати відповідно до неї тексти, виділяти ідею, важливі деталі, аналізувати прочитане на правдивість. Має вміти писати описи, міркування, оголошення та афіші. А також – зрозумілі повідомлення для інтернет- спілкування. Ну й, звісно – розрізняти види речень, будову слова та знати пунктуацію для оформлення простих висловлювань на письмі.

             Під час практичної частини вчителі презентували свій досвід з використання інтерактивних технологій на уроках української мови та читання. В ході обговорення педагоги дійшли до висновку, що їхнє завдання, як сучасних вчителів, модернізувати навчальний процес так, щоб забезпечити дослідницький та пошуковий характер шляхом упровадження інноваційних технологій навчання з метою формування
життєвих компетентностей.


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.